Stenlille Realskole - Årgang 1960

61 år efter

50-års jubilæum, fredag den 18. juni 2010

60 år efter

Den gamle klasse mødtes på skolen, som efter kommune-sammen-lægningen er blevet Sorø Kommunes afdeling for Teknik og Miljø.

59 år efter

57 år efter

55 år efter

50 år efter

40 år efter

25 år efter

Gamle billeder

Hønsefødder...

Efter rundvisning og det store gruppebillede på fortrappen, videre til Lokalhistorisk Arkiv, hvor John Skov Hansen havde meget at vise om den gamle skole.

Efterfølgende samledes vi i Stenlillehallens selskabslokaler til frokost og efterfølgende kaffe.

Det blev igen en herlig dag med masser af gensynssnak.