Stenlille Realskole - Årgang 1960

55 år efter

50-års jubilæum, fredag den 18. juni 2010

50 år efter

Den gamle klasse mødtes på skolen, som efter kommunesammen-lægningen er Sorø Kommunes afdeling for Teknik og Miljø.

40 år efter

25 år efter

Gamle billeder

Hønsefødder og Texas Rose

Tre kys

Efter rundvisning og det store gruppebillede på fortrappen, videre til Lokalhistorisk Arkiv, hvor John Skov Hansen havde meget at vise om den gamle skole.

Efterfølgende samledes vi i Stenlillehallens selskabslokaler til frokost og efterfølgende kaffe.

Det blev igen en herlig dag med masser af gensynssnak.