Stenlille Realskole - Årgang 1960

57 år efter

Årgang 1960
var en af de sidste på den gamle skole.

Vi har haft denne hjemmeside i gang siden efteråret 2000, først og fremmest for at holde kontakt med hinanden.

55 år efter

50 år efter

40 år efter

25 år efter

57-års jubilæum, onsdag den 28. juni 2017

Gamle billeder

Hønsefødder...

Den gamle klasse mødtes hos Erik Haaning på Vestsjællands Bilmuseum i Sæby ved Tissø.

Tre kys

Skolens historie

Vi mødtes kl. 12 i museets mødelokale, som denne dag var til vor rådighed.

Ingrid havde lavet en masse dejlig mad, Ind imellem retterne havde vi hver især lejlighed til at fortælle lidt om os selv og hvad vi fik med fra den gamle skole.

Erik viste herefter rundt på museet og fortalte om den imponerende samling af biler og legetøjsbiler.

Den herlige dag med masser af snak og en fantastisk stemning, sluttede med kaffe og kage ved 19-tiden.
Inden besluttede vi at mødes om 2 år, og Erik lovede at stille lokaler til rådighed igen.

Vi mødes igen
onsdag den 26. juni 2019
Sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Sidst opdateret: 25. juli 2017

R

G

B

Sort

Webdesign:
www.michulla.dk