Stenlille Realskole - Årgang 1960

Efter rundvisning og det store gruppebillede på fortrappen, videre til Lokalhistorisk Arkiv, hvor John Skov Hansen havde meget at vise om den gamle skole.

Efterfølgende samledes vi i Stenlillehallens selskabslokaler til frokost og efterfølgende kaffe.

Det blev igen en herlig dag med masser af gensynssnak.